Dierenartsenpraktijk Van Zeebroeck

TEL.: 0596 - 591 249

Geachte paardenhouder,

Het merrieseizoen is inmiddels in volle gang, zowel op het gebied van veulens die geboren worden als het traject naar drachtig worden toe. Daarom brengen wij graag het onderwerp dracht en drachtigheidsdiagnostiek ter sprake.De dracht bij het paard is een ingewikkeld samenspel van processen en hormonen. Rond de 30 dagen zal het vruchtje ter grootte zijn van een golfbal, rond 60 dagen ter grootte van een kleine voetbal en rond 110 dagen zal het veulen ter grootte zijn van een volleybal. Natuurlijk zit hier per ras en individueel paard enige variatie in.

De meest gebruikte methode om een eventuele dracht bij de merrie vast te stellen is rectaal scannen met een echoapparaat. Het tijdstip waarop gescand kan worden is belangrijk om een eventuele tweeling te kunnen zien. Als de merrie van te voren een aantal keer is gescand door de dierenarts kan de dierenarts vaak bepalen of er één of twee eicellen gesprongen zijn. Als duidelijk is dat de merrie één eicel heeft gehad is er geen kans op een tweeling, en kan er rond 18 dagen gescand worden voor de dracht. Vanaf gemiddeld 24-26 dagen is er een hartslag vast te stellen. De merrie kan bij het scannen niet drachtig blijken door abortus of doordat de merrie niet drachtig is geworden. Als u de merrie in de maanden hierna nogmaals zou willen dekken moet er voor dag 35 gescand worden op dracht. Dit komt doordat de merrie bij een abortus na dag 35 een hormoon produceert waardoor zij voor langere tijd niet opnieuw drachtig kan worden.

Als het echter niet duidelijk is of de merrie één of twee gesprongen eicellen heeft gehad moet de drachtcontrole op dag 15-16 plaatsvinden. Dit heeft te maken met een eventuele tweelingdracht: bij paarden zullen tweelingen namelijk slechts zelden levend geboren worden. Dit komt omdat de baarmoeder van een paard maar beperkte ruimte heeft en daardoor niet genoeg voedingstoffen kan geven aan beide veulens. Mocht de dierenarts een tweelingdracht zien, dan kan één van beide vruchtjes met de hand kapot worden gedrukt. Dit kan alleen voor of op dag 16, omdat daarna de vruchtjes vastzitten aan de baarmoeder.

Een andere, minder voorkomende mogelijkheid is de dracht vaststellen door bloedafname. Dit kan worden gedaan vanaf dag 40 tot 120 van de dracht. Er bestaat een kleine kans dat de test positief is terwijl de merrie het vruchtje is verloren. Wist u overigens dat deze methode niet mogelijk is als de merrie dragend is van een muilezel veulen?

Een derde manier is urineonderzoek. Hierbij meten we een hormoon tussen dag 100 en dag 240 van de dracht. Hier zit wat speling in: minipaarden hebben doorgaans een wat latere stijging van oestrogenen.

Wilt u graag uw merrie laten scannen? Of heeft u hier vragen over of over andere aspecten van de dracht? Neemt u dan contact op met onze praktijk om te overleggen met een van onze dierenartsen. Wij staan u graag te woord!

Met vriendelijke groet, uw dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Van Zeebroeck